Odvajanje in čiščenje odpadnih voda - Odpadna voda - JP Prlekija

Odpadna voda

Domov / Odpadna voda / Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Splošno o odvajanju in čiščenju odpadnih voda

Občina Ljutomer Javno podjetje Prlekija d.o.o. izvaja obvezno gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih ter padavinskih odpadnih voda na področju občin Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru, Veržej, Razkrižje in Sveti Jurij ob Ščavnici.

Javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz priključenih stavb ter utrjenih površin.

Javno kanalizacijsko omrežje se glede na vrsto odpadne vode deli na:

Dejavnost službe odvajanja in čiščenja odpadne vode obsega: