Nadzor in kakovost pitne vode - Pitna voda - JP Prlekija

Pitna voda

Domov / Pitna voda / Nadzor in kakovost pitne vode

Nadzor in kakovost pitne vode

Kakovost pitne vode ureja Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), ki je usklajen z direktivo Evropske unije. Kakovost pitne vode mora biti pod stalnim nadzorom. V skladu z omenjenim pravilnikom je ta nadzor dvojni: notranji in zunanji.

Notranji nadzor zagotavljamo po načelih HACCP sistema, kar pomeni, da pitno vodo spremljamo od zajema do porabnika. Tak način nadzora zagotavlja stalen visok nivo varnosti pitne vode.

Zunanji nadzor – monitoring zagotavlja Ministrstvo za zdravje. Nosilec monitoringa je Inštitut za varovanje zdravja RS, izvajalec pa je Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.(Več o monitoringih pitnih vod v Sloveniji)

Zdravstvena ustreznost in skladnost pitne vode v skladu s Pravilnika o pitni vodi, ugotavljamo z laboratorijskimi preskušanji. Laboratorijska preskušanja izvajajo pooblaščeni laboratoriji.
Pravilnik o pitni vodi določa mikrobiološke, kemične in indikatorske parametre ter njihove mejne vrednosti.
V skladu z notranjim nadzorom se izdela letni plan vzorčenja pitne vode (Lukavci, Mota), ki definira mesta vzorčenja, frekvenco vzorčenja in vrsto preskušanja.

Pomemben element v procesu nadzora sistema oskrbe s pitno predstavlja nadzorni sistem za daljinsko vodenje in nadzor objektov pitne vode. Sistem daljinskega vodenja ustreza najsodobnejšim standardom informacijske tehnologije in je optimalno izbran glede na potrebe vodovodnih sistemov.