Ceniki - Ceniki - JP Prlekija

Ceniki

Domov / Ceniki / Ceniki

Ceniki

Ceniki storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb in posebnih storitev po 11. členu Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19)

Za ogled datotek potrebujete Adobe Acrobat Reader


 1. Občina Apače
 2.  ⚬ Oskrba s pitno vodo
     Uporabniki gospodarskih javnih služb
     Uporabniki posebnih storitev

   ⚬ Odvajanje in čiščenje odpadne vode


 3. Občina Gornja Radgona
 4.  ⚬ Oskrba s pitno vodo
     Uporabniki gospodarskih javnih služb
     Uporabniki posebnih storitev


 5. Občina Križevci
 6.  ⚬ Oskrba s pitno vodo
     Uporabniki gospodarskih javnih služb
     Uporabniki posebnih storitev

   ⚬ Odvajanje in čiščenje odpadne vode

   ⚬ Storitve vezane na obstoječe greznice in MKČN


 7. Občina Ljutomer
 8.  ⚬ Oskrba s pitno vodo
     Uporabniki gospodarskih javnih služb
     Uporabniki posebnih storitev

   ⚬ Odvajanje in čiščenje odpadne vode

   ⚬ Storitve vezane na obstoječe greznice in MKČN


 9. Občina Radenci
 10.  ⚬ Oskrba s pitno vodo
     Uporabniki gospodarskih javnih služb
     Uporabniki posebnih storitev


 11. Občina Razkrižje
 12.  ⚬ Oskrba s pitno vodo
     Uporabniki gospodarskih javnih služb
     Uporabniki posebnih storitev

   ⚬ Odvajanje in čiščenje odpadne vode


 13. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
 14.  ⚬ Oskrba s pitno vodo
     Uporabniki gospodarskih javnih služb
     Uporabniki posebnih storitev

   ⚬ Odvajanje in čiščenje odpadne vode


 15. Občina Veržej
 16.  ⚬ Oskrba s pitno vodo
     Uporabniki gospodarskih javnih služb
     Uporabniki posebnih storitev

   ⚬ Odvajanje in čiščenje odpadne vode


Ceniki drugih storitev JP Prlekija d.o.o.