Nadzor in kakovost pitne vode - Pitna voda - JP Prlekija

Pitna voda

Domov / Pitna voda / Nadzor in kakovost pitne vode

Nadzor in kakovost pitne vode

Uredba o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi onesnaženja pitne vode, z zagotavljanjem, da je zdravstveno ustrezna in skladna.

 

Eden izmed osnovnih ciljev Javnega podjetja Prlekija d.o.o. je zagotavljanje skladne in zdravstveno ustrezne pitne vode. V te namene se redno izvaja notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode. Notranji nadzor zagotavljamo po načelih HACCP sistema, kar pomeni, da pitno vodo spremljamo od zajema do porabnika. Tak način nadzora zagotavlja stalen visok nivo varnosti pitne vode. V sklopu HACCP načrta se izvajajo vzorčenja in analize pitne vode po letnih planih vzorčenja v katerem so določena mesta vzorčenja, vrsta in pogostnost preskušanj. V okviru notranjega nadzora se izvajajo mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja. Vzorčenje in analize pitne vode izvaja akreditirani laboratorij Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

 

Dodatno se izvaja tudi vzorčenje in analize pitne vode v sklopu državnega monitoringa katerega nosilec je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), izvajalec državnega monitoringa pa Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

 

Kritične točke v procesu zajema, priprave in distribucije pitne vode so opremljene z opremo za samodejno regulacijo in so telemetrijsko povezane v center vodenja vodovodnega sistema. Sistem omogoča sprotno spremljanje procesa distribucije pitne vode in učinkovito izvajanje ustreznih korektivnih ukrepov, potrebnih za ugotavljanje kvalitete pitne vode in varnosti oskrbe s pitno vodo.

 

Rezultate analiz pitne vode lahko spremljate tukaj:
http://jp-prlekija.si/si/pitna-voda/analiza-pitne-vode/rezultati-preizkusanj-1

Letna poročila o kvaliteti pitne vode so dostopna tukaj:
http://jp-prlekija.si/si/pitna-voda/analiza-pitne-vode