Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij - Pitna voda - JP Prlekija

Pitna voda

Domov / Pitna voda / Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij

Postopek pridobivanja projektnih pogojev, soglasij, smernic, mnenj

Javno podjetje Prlekija d.o.o. kot upravljavci javnega vodovoda izdajamo:

 

Vsi predvideni posegi (novogradnja, rekonstrukcija), ki vplivajo na obstoječe ali predvideno komunalno infrastrukturo, morajo biti idejno zasnovani in priloženi k vlogi za pridobitev projektnih pogojev. Izpolnjena vloga z ustrezno priloženimi dokumenti se predloži v pogled in odobritev upravljavcu sistema.

Po izdaji projektnih pogojev na idejno zasnovo, projektant investitorja izdela projektno dokumentacijo. Projektna dokumentacija se predloži k vlogi za izdajo soglasja na projektno dokumentacijo.

Vse vloge se izdajajo na stroške investitorja.